Az útikönyvek célja az adott terület bemutatása, az oda utazók, látogatók tájékozódásának megkönnyítésére. Bácskay Zoltán „Délvidéki magyar útikönyv” című munkája több mint 200 oldalon, 32 színes oldallal, térképmelléklettel mutatja be Délvidék területét.

A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság déli területeinek összefoglaló neve volt, napjainkban nem határolható pontosan körbe. A Délvidék kifejezést a török hódoltság korától használják. Hogy mely területeket sorolják a Délvidékhez az történelmi koronként eltérést mutat, mai magyar szóhasználatban elsősorban nem pontosan körülhatárolt földrajzi területként Szerbia északi Kárpát-medencei részére alkalmazzák (Vajdaság, belgrádi régió, Macsói-sík) beleértve Kelet-Horvátországot ia (Drávaszög, Nyugat-Szerémség). Hétköznapi beszédben szűkebb értelemben Vajdaság jelentésben hangzik el a Délvidék kifejezés. A politikailag sokat hangoztatott „délvidéki magyarok” kifejezés a vajdasági magyarokat jelenti, tágabb értelemben pedig a vajdasági magyarok mellett a horvátországi magyarokat is.

Bácskay Zoltán délvidéki származása, személyes tapasztalatai, élményei mély nyomot hagytak „Délvidéki magyar útikönyv” című munkáján. Könyvében nem csak a látnivalókat ismerteteti, hanem alaposan, behatóan foglalkozik a délvidéki településekkel, ismerteti azok múltját és bemutatja jelenlegi helyzetüket is. A települések leírásánál előtérbe helyezte a magyar vonatkozásokat, így a magyar emlékek, emlékhelyek kiemelését.

Bácskay Zoltán törekvése mind teljesebb képet mutatni a Délvidékről, elsődlegesen az ide látogató turisták számára szánt hasznos információk összefoglalásával. Színes tartalom, széles kulturális háttér, érdekesnél érdekesebb látnivalók, nevezetességek jellemzik a „Délvidéki magyar útikönyv” tartalmát. A szerző törekedett arra, hogy a délvidéki magyar szállásadók listáját is felvonultassa könyvében, ezáltal nagyban megkönnyíti a vidéket felfedezni vágyók dolgát. Számos hasznos információt nyújt mind a terület iránt érdeklődő olvasók, mind az oda látogatni kívánó utazók számára.

Bácskay Zoltán így vall könyvéről és a Délvidékről:

„.. az oly édes és mostoha Délvidék számomra az otthont jelenti, hiszen itt születtem én ezen a tájon, a bácskai nagy rónaságon. Ahol egykoron őseink győztes csatát vívtak, amire az egész keresztény világ minden nap délben megemlékezik. Ahol a világon először építettek olyan csatornát, amiről később a szuezit is mintázták. Ahol a három méteres kukoricás közepén Árpád-kori templom rom dacol az idő vas fogával. Ahol a rejtelmes elhagyott kastélyok, várak, erődítmények várnak az oda látogatóra. Ahol a Duna szinte tengerré szélesedik, majd 200 méterre szűkül a Kazán-szorosokban.

Személyes tapasztalatok, kutatások, és élmények ismeretében állítottam össze e könyvet, melyben a települések múltja, és jelene is helyet kapott a látnivalók mellett. A települések leírásánál előtérbe helyeztem a magyar vonatkozásokat, a magyar emlékek, emlékhelyek kiemelését.

Helyet kapott a könyvben a délvidéki magyar szállásadók listája, és egyéb hasznos információk is, amelyek nagyban megkönnyítik a vidéket felfedezni vágyók dolgát”.

Bácskay Zoltán: Délvidéki magyar útikönyv c. könyve kedvezményesen kapható a Gyepűben!