Bálint László (1940- ) magyar kémelhárító, történeti kutató, állambiztonsági szakértő. Gyermekkori álmát valósította meg, amikor 29 éves korában nyomozónak jelentkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, ahova fel is vették, ám csak az eskütétel után derült ki, hogy Politikai Osztályra, a BRFK III/II-A Alosztályára osztották be kémelhárítói szolgálatra. Itt dőlt el élete további mikéntje, s fordult érdeklődése az állambiztonság, titkosszolgálat felé. Évtizedekig dolgozott a titkosszolgálat kötelékében az állam érdekeinek védelme céljából titkos eszközökkel dolgozó állami szervezetek hatáskörében.

A 2012-ben napvilágot látott „Évtizedeim a titkosszolgálatnál” című munkája lebilincselő, izgalmas memoár. Visszaemlékezés a szerző életének egy meghatározó szakaszára, a titkosszolgálatnál töltött évekre. Bálint László nem mindennapi életútját olvasva bepillantást nyerhetünk a kor egy titokzatos, kevesek számára megismerhető világába a hírszerzés, kémelhárítás területére. A szerző „Évtizedeim a titkosszolgálatnál” című könyvében rengeteg közérdeklődésre számot tartó kérdésre ad választ, s fontos események kerülnek új megvilágításban az olvasó elé.

Bálint László többek között az alábbi kérdésekre keresi a választ „Évtizedeim a titkosszolgálatnál” című művében:

• Hogyan működött a Kádár-rendszerben az állambiztonsági szerv?

• Mit lehet tudni a belső viszonyairól, az állományról, a vezetőkről?

• Miért volt mindig is jelentős eszköze a titkosszolgálatoknak a hálózat?

• Kik és hogyan küzdöttek Magyarországon a Moszad hírszerzői és hálózata ellen?

• Miért alakult úgy, hogy a rendszerváltozás után mindenki csak a korábbi belső elhárítást (az úgynevezett „III/III-at”) átkozta, az ügynökökre mutogatott, de a vezetők, vagy például a hivatalos kapcsolatok felelősségéről senki sem beszélt?

• Létezik-e a rendszerváltás óta belső elhárítás, és mi a feladata?

• Hogyan mentették át magukat az állambiztonsági vezetők 1990-ben, és hogyan befolyásolták a politikai életet, a közéletet?

• S hogyan hatott a politika az állambiztonsági szerv, majd 1990-től a nemzetbiztonsági szolgálatok működésére?

A kötetben a szerző életútját is végigkísérhetjük születésétől gimnáziumi tanulmányain keresztül a kémelhárításig, s olyan sokunk számára izgalmas fogalmakról ír, mint hírszerzés és elhárítás, politikai pártokkal, illegális szervezetekkel szembeni figyelés, levélellenőrzés, telefon- és rádiólehallgatás, rádiófelderítés, szabotázs elhárítás és még sorolhatnánk.

A titkosszolgálat a kémkedés ősi mesterségéből alakult ki, s a világ számos fejlett országában jelen vannak a modern titkosszolgálatok, így hazánkban is. A titkosszolgálat két fő területe a hírszerzés és a kémelhárítás, ez utóbbihoz köthető Bálint László neve és tevékenysége.

Bálint László:  „Évtizedeim a titkosszolgálatnál” c. könyv 20% kedvezménnyel kapható a Gyepűben!