Bánffy Katalin a néhai Bánffy Miklós (1873–1950) erdélyi író, festő, a Bethlen-kormány külügyminiszterének lánya. Szakmai munkásságának elismerése a Magyarország Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés, melyet édesapja irodalmi emlékének ápolásával és önnön irodalmi munkásságával érdemelt ki. Nemzetközi jelentőségű irodalomtörténeti munkája édesapja „Erdélyi trilógia” című művének angol nyelvre történő lefordítása, mely angol fordítás nyomán fordították le a trilógiát francia, spanyol, német és olasz nyelvre és előkészületben van a japán nyelvű kiadás is. „A trilógia komoly nemzetközi sikere a magyar kulturális diplomácia szempontjából is nagy jelentőségű, mert hozzájárul egy reális Magyarország-kép kialakulásához” – nyilatkozta Bánffy Katalin angol nyelvű fordításáról a marokkói magyar nagykövet.

Bánffy Katalin „Ének az életből” című önéletrajzi írása a magyar-erdélyi memoárirodalom kiemelkedő darabja. A mű harminckilenc fejezetből áll, s könyvében a szerzőnő élete első huszonöt évének eseményeit tárja az olvasó elé. Bánffy Katalin saját napló-feljegyzései nyomán rekonstruálta a több mint 50 évvel ezelőtti gyermek- és ifjúévi eseményeket, s a történetek megírása közben újra és újra átélte azokat. Élvezetes, olvasmányos formában való visszaemlékezés élete korai szakaszára, s ezen életrajzi keretek között a két világháború közötti kor is hűen ábrázolódik előttünk. Megismerhetjük a műből a korabeli erdélyi és magyarországi arisztokrácia életét egy fiatal, életvidám lány szemszögéből. Amellett, hogy hiteles, nagyon érdekes megközelítése ez a korabeli dolgok bemutatásának, lebilincselő, lendületes szövegformálás keretében.  Bánffy Katalin az „Ének az életből” című könyv megírásakor a nyolcvanas évei elején járó idős asszony, aki Marokkóban (Tangerben) éli életét, s ott írta meg visszaemlékezését. Érdekes kontraszt húzódik meg a jelen és a műben ábrázolt múlt között, mindig a kíváncsiság erejével hat az érdeklődő olvasókra egy idős ember ifjúkori visszaemlékezéseinek ábrázolása.

Az „Ének az életből” memoár családtörténet, egy erdélyi arisztokrata család története. A történelem iránt érdeklődő olvasók számára kiváló forrásanyag az arisztokrácia életmódjáról, hajdani mibenlétéről. Megelevenedik szemeink előtt Magyarország és Erdély legfelső köreinek világa, az a világ, amelyet a gyermek Bánffy Katalin számára édesanyja, Váradi Aranka, a budapesti Nemzeti Színház kiváló művésznője, és édesapja, Bánffy Miklós kolozsvári és bonchidai otthona határoz meg társadalmilag. Aki olvasta Bánffy Miklós „Erdélyi történet” című trilógiáját, s kezébe veszi Bánffy Katalin „Ének az életből” című kötetét, úgy érezheti magát, mintha édesapja sorait szőtte volna tovább művében Bánffy Katalin. Különösképpen a történelmi háttér ábrázolása juttatja eszünkbe Bánffy Miklós művét, hisz a családtörténetben a háttérben zajló történelmi események, a Magyarországra rászakadó világháború, a menekülés, Budapest ostroma, s a háború utáni világ leírása mind-mind történelmi regény asszociációját keltik. De ne felejtsük el, a látószög egy fiatal gyermeklányé, akinek életében az elsődleges élményt a bálok, vendégségek, barátságok és szerelmek jelentik, s mégis érzékelteti azt a vészterhes háttért is, ami a történelemben e korban jelen volt.

Bánffy Katalin: Ének az életből című régóta várt könyve kapható a Gyepűben!