A szerzők igen figyelemreméltót alkottak, könyvük hiánypótló mű, ugyanis a kötet megjelenését megelőzően közel hetven éve nem jelent meg olyan összefoglaló alkotás, mely az összes erdélyi kastélyt számba venné.

Az „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” több mint hatszáz oldalas, monumentális kötet, mely gazdag képanyaggal, több mint ezer színes fotóval illusztrálja mondanivalóját, egyrészt a legfontosabb erdélyi nemesi családok, másrészt azok kastélyainak bemutatásánál. Összesen 61 családot és 133 épületet ismerhetünk meg a szerzőpáros könyvéből, mely leírások Erdély múltjának egy igen jelentős szeletét tárják az olvasók elé. Az ismertetések mögött komoly kutatómunka húzódik, mely még élvezhetőbbé teszi a szakmai tartalmat. Tízéves terep- és kutatómunkával, levéltári forrásokból, köz- és magángyűjteményekből tárták fel és a helyszíneket bejárva több száz felvételt készítve dokumentálták a szerzők a 133 kastély jelenlegi állapotát.

Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt történelmi családok rezidenciáit rendszerezi leírások és fotók segítségével. Ismert nemes családok neveire bukkanunk a kötetben, mint Apafi, Bánffy, Bethlen, Bocskai, Kemény, Mikes, Wesselényi, Teleki és még sorolhatnánk. A tulajdonosok bemutatásán keresztül eljutunk a településekhez és a kastélyokhoz, feltárul előttünk Erdély eddig nem nyilvánvaló gazdagsága, de sajnos ezzel együtt ezen épületek elhanyagoltsága, gondozatlansága is.

Az „Isten segedelmével udvaromat megépítettem… című könyv az erdélyi nemesség és erdélyi kastélyépítészet történetének rövid összefoglalását is nyújtja. Egyszerre építészeti- és családtörténeti monográfia. Alaposan bemutatja a legfontosabb nemesi családok történetét és az erdélyi-magyarországi történelemben való szerepüket címük, rangjaik és kiváltságaik elnyerése, sorsuk, címerük heraldikai ábrázolása alapján. A kastélyok és várak bemutatásánál a szerzők taglalják a birtok megszerzésének idejét, körülményeit, az építkezés fázisait, ismertetik az építtetőket, s építészeti szempontból is részletesen bemutatják az épület és hozzá tartozó melléképületek, parkok sorsát az államosítást követően, valamint azok jelenlegi státuszát és állapotát. Mellékelt térkép segíti az olvasót a kastélyok földrajzi helyének azonosításában. A kötetben a Hargita megyei levéltárban őrzött viaszpecsétek képei és 80, a nemesi családok tagjai által papírra vetett levélrészlet is helyt kapott.

A könyv tárgyilagos, mégsem színtelen írásmódja, a történetek plasztikus ábrázolása és az információk megfelelő ütemű adagolása sodróvá teszik a szöveget, és a könyv többszöri (újra)olvasásra ösztönöznek. A könyv felépítése, szerkezete olvasóbarát, szemléletes, áttekinthető, egy pillanatra sem túlbeszélt, rendszerezett információk halmaza. Az „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” című könyv örökségünk megmentésének kiemelkedő módja, a máig fellelhető kincsek megőrzése az utókor számára, de egyben alapkönyv az erdélyi kulturális turizmushoz. Ha valaki ezt a könyvet végigolvassa, első gondolata talán az lehet, hogy milyen hihetetlen közösségi kincset veszítünk el, ha nem tudjuk megakadályozni ezen épületek pusztulását. Igényes kivitelezésű, vaskos kötetben felsorakoztatott kastélyok árulkodnak Erdély múltjáról és egyedi értékeiről, kitörölhetetlen bizonyítékai a térség történetének.

Az „Isten segedelmével udvaromat megépítettem… c. könyv kedvezményesen megvásárolható a Gyepűben!