Kik azok a táltosok? A táltos a magyar népi hitvilág természetfeletti erővel rendelkező személye. A táltos alakjában tulajdonképpen az ősi samanizmus őrződött meg. A népi hiedelmek szerint a táltos már magzati korban közvetlen kapcsolatban áll az Istennel, s ez a kapcsolat születésekor egy „többlet” kapcsán jelzi táltosi mivoltát, pl. foggal vagy hat ujjal születik, esetleg csillag alakú anyajegyet visel testén. A táltosok sorsát Isten eleve elrendelte, ez általában vagy a világ vagy a nemzet megmentése akár fizikai, akár lelki értelemben. Táltos lehet nő, férfi, közös jellemzőjük, hogy különleges képességgel bírnak. Egyik jellemvonásuk az un. „révülés”, ami egyfajta meditáció, mely során a táltos távolról gyógyíthat vagy lelke messzire szállhat.

A táltosokról átfogó képet fest Bíró Lajos „Táltosok könyve” című művében. A szerző összegezve ismerteti a táltosokról való tudnivalókat, kik a táltosok, mi a feladatuk, milyen életmódot éltek, miben rejlik földöntúli hatalmuk, de olyan dolgokra is rávilágít, hogy mit jelent pl. az, hogy a táltos a fény harcosa. A kötetben Bíró Lajos a táltos-hiedelmek eddig feltáratlan részleteire összpontosít, új megvilágításba helyezve mutatja be őket az olvasónak. Egyes nézetek szerint a táltos a magyar ősvallás főpapja. Bíró Lajosra különösképpen jellemző, hogy az archaikus ember jelképeiből, képnyelvéből építkezve fejti meg történelmünk és kultúránk ősi titkait. Ősvallásunk eredetét, forrásait nem a megszokott módon, hanem a magyar hagyományból kiindulva keresi művében. A szerző célja művével, hogy a szétszórt adatokból, töredékekből egységes, teljesebb képet nyújtson a táltosok és ősvallásunk iránt érdeklődő olvasók számára.
Részletek a tartalomjegyzékből:
Az ősök szellemének fája
A beavatás itala
A szelek ura
A táltos és a Nap
A táltos szellemlova
A madár-ember
A fény harcosa
Út a mennybe
A magyar táltos-király
Az első ember-az első sámán
A táltosság ókori gyökerei

„A táltosok vitézek, Istentől való rendelésük van…  a táltosok a magyarság, a hazájuk védelmében harcoltak az idegen támadók ellen … segítették a népünket az idegen betolakodók elleni harcában…” – írja könyvében Bíró Lajos.

Bizony nagy áldás egy népnek, ha sámánokkal, táltosokkal rendelkezik, hiszen ők azok, akik áldozatot hoznak azért, hogy az emberiség előrébb haladjon a lelki evolúciós fejlődésben.

Bíró Lajos: Táltosok c. könyve 10% kedvezménnyel kapható a Gyepűben!