Bunyevácz Zsuzsa (1955-) számos folyóirat vezető szerkesztője, a Kossuth Rádió „Vasárnapi Újság” című műsorának riportere. Hat évig szerkesztette az „Elixír” című magazint, ahol állandó őstörténeti rovatot vezetett, melyben az ősi szimbólumoktól kezdve a szent helyekig sok mindennel foglalkozott. A „Magyar Jelen” című hetilapban is indított őstörténeti rovatot, ahol több, az „ügy” szempontjából rendkívül fontos szerző számára állandó megjelenési lehetőséget biztosított, illetve a rovat jelentős részét ő maga írta.

Élete nagyobbik felében a természettudományokkal foglalkozott (biofizika, biokémia), érdeklődése mégis korán a művészetek és a történelem, különösképpen az őstörténet felé fordult. Az őstörténeten belül a „kezdet” érdekli, „amikor a királyság leszállt a Földre”, illetve minden, ami ebből következik: Nimród, az Első Király, a Grál-hagyományok, az Árpád-házi királyaink stb.

Munkásságában két módszert követ, egyrészt mint újságíró, interjút készít az adott téma szakértőivel, s így a szakemberek véleményét közli, másrészt az adott téma kutatása során adatokat gyűjt, melyeket rendszerez és levonja a megfelelő konklúziót, de ebben az esetben minden megállapításnál közli, hogy kinek  a szakvéleményéről van szó, tehát mások megállapításait összegzi.

A 2011 decemberében megjelent „A Szent Grál keresése” című könyvét megelőzte két másik Grál-kötet, mindhárom művében a Szent Grál gondolata köré csoportosítva foglalkozik bizonyos kérdésekkel. „A Szent Grál üzenete” a múlt, „Az Új Világrend tízparancsolata” (ennek csak alcímében szerepel a Szent Grál kifejezés) a jelenkor összefüggéseivel, „A Szent Grál keresése” pedig a jövőnkkel kapcsolatos kérdésekre próbál választ adni. Ilyen értelmezésben a könyvek összetartoznak, de persze külön-külön is érdekfeszítő olvasmányok és önállóan is megállják a helyüket.

„A Szent Grál keresése” könyv alcíme: „Tudományos és spirituális oknyomozás – válaszok emberi létünk legfontosabb kérdéseire”. Tényleges oknyomozás jellemzi a művet: a Maja próféciáktól elindulva a modern világ válságát bemutatva a globalizáció veszélyeinek részletezésén keresztül az energiaválság és a természetre ható súlyos következmények ismertetéséig.

A szerző a tőle megszokott alapossággal a jegyzeteket és hivatkozásokat áttanulmányozva hatalmas munkát végzett. A könyvben negyven oldalon keresztül sorolja a forrásmunkákat, ami rendkívüli igényességre vall.

Bunyevácz Zsuzsa kísérletet tesz könyvében a természettudományok és az ősi szent iratok megállapításainak párhuzamba állítására, ezáltal próbálja megoldani a modern kor problémáit, az élet értelmét és lényegét, valamint helyünket meghatározni a világegyetemben. A kötettől senki se várjon egyértelmű választ saját életének vagy a világ keletkezésének kérdéseire. Bunyevácz Zsuzsa művének erénye, hogy megtanít szépen és okosan kérdezni.

A könyv elején kitér a 2012-es év végéhez kapcsolódó világvége-jóslatokra, a maja leletekre hivatkozó próféciákra. „Elgondolkodtató, hogy több kultúra szerint is ciklusokban működik a világ, így van ez például az indiai gondolkodásmódban, vagy a majáknál is. Azonban hangsúlyozni kell, hogy szerintük is csupán a jelenleg folyó ciklusnak – amit sötét kornak, vaskornak stb. neveznek – lesz vége, nem a világnak, hiszen e korszak elmúltával egy új időszámítás kezdődik 2012 decemberében.” – összegzi véleményét.

A könyv kitér arra, hogy szembe kell néznünk a fokozódó energia-, éghajlati, környezeti stb. válsággal, válság válság hátán, zűrzavar uralkodik mindenütt, alig van fogódzó, 2012-ben fordulóponthoz érkeztünk. Egyre többen gondolják úgy, hogy létünk nem csupán egy véletlen „baleset” következménye, s az élet nem csak a létfenntartásért vívott küzdelem, kell lennie valami végső célnak is, mind többen szeretnék tudni, hogy mi végre vagyunk is a Földön. Könyvében olyan kérdéseket boncolgat, mint pl. vajon befolyásolhatjuk-e a jövőnket, a tudományos magyarázatok elegendőek-e a világegyetem megértéséhez vagy szükség van-e másfajta megközelítésre is stb.

A záró fejezet címe megadja az olvasó számára az iránymutatást: „Kérjetek és adatik néktek…” – az, hogy alkalmassá tesszük-e magunkat az új eszmék befogadására, rajtunk áll. Mindenki annyi tudást képes befogadni, amennyit előítéletei lehetővé tesznek számára. Ennek a tudásnak csak úgy juthatunk a birtokába, ha felébredünk.

Egy interjúban Bunyevácz Zsuzsa az alábbiakat mondta könyvéről: „Helyzetünk illusztrálására képzeljük el, hogy egy repülőgépen utazunk, amiből egyszer csak kifogy az üzemanyag. A túlélésre egy esélyünk van, ha ejtőernyővel kiugrunk. De ehhez ott kell lenni az ejtőernyőnek, ez azonban csak úgy lehetséges, ha előre készülünk rá, a zuhanó repülőgépen nem kezdhetjük el varrni. A könyvben az „ejtőernyővarrás szükségességére” szerettem volna felhívni a figyelmet.”
Bunyevácz Zsuzsa  A Szent Grál keresése c. könyve megvásárolható a Gyepűben.