Dr. Cey-Bert Robert Gyula professzor igazi polihisztor. Író, a Gasztronómiai Világszövetség elnöke, világszerte elismert gasztronómus, az ételek és borok szimbolikájának kutatója. Emellett számtalan történeti kutatást végzett a magyar őstörténet és ősvallás témakörében is.  Jelenleg a Kodolányi János Főiskola tanára.

1956-ban gimnazistaként részt vett a budapesti harcokban, ami miatt aztán menekülnie kellett Magyarországról. Így került előbb Ausztriába, majd Svájcba, végül Távol Keletre. Cey Bert Róbert Gyula bár életének jelentős részét külföldön töltötte a rendszerváltás után hazaköltözött Magyarországra. Azóta, amikor csak teheti, visszatér szülőfalujában Bárdudvarnokra (Somogy). Itt merít ötletet történelmi témájú regényeihez.

A tavaly megjelent Attila, a hun üzenet című regénye, egy történelmi trilógia első része.  A történet az V. században játszódik hun környezetben. A szerző az ókori történelmi forrásokat tekintetbe véve mutatja be hun oldalról Attilát és legjelentősebb kortársait, mint Theodosius bizánci császárt, Honorius és Valintinius római császárt, Galla Placidia császárnőt, Leo pápát, és Teodorik vizigót királyt.  Az olvasó egy izgalmas könyvet tart kezében, az V. század ellentmondásos eseményein keresztül, a főszereplők lélektani különbözőségeit, a hun legendák szimbólumokkal és ősképekkel telt misztikus világát, a hun uralkodó birodalomépítő törekvéseit, továbbá a Nyugat-Római Birodalom erkölcsi züllését, amely elkerülhetetlenné tette a bukását.

A trilógia második része a nemrég megjelent A pozsonyi csata ezúttal a magyar történelemnek egyik meglehetősen homályos eseményével, a honfoglalás korának egyik legnagyobb fegyveres összecsapásával, a 907-es évi pozsonyi csatába avatja be az olvasóit. A pozsonyi csata a magyar hadtörténet egyik legfontosabb győzelme volt.

A győzelem megerősítette a magyar törzsszövetség helyzetét a Kárpát-medencében, határait kitolta az Enns folyóig. A bajorok veresége oly megsemmisítő volt, hogy a németek legközelebb 123 év múlva, 1030-ban indítanak újból támadást a Magyar Királyság ellen. A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be. A Hon-visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád nagyfejedelem az ősi Hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítástól és legyőzte Európa egyesült seregeit.

A történelmi regényciklus, Atilla korával indul, a honfoglaló Árpád legendás győzelmével folytatódik, s az államalapító Szent István nagy ellenfelével, egyben rokonával, Koppánnyal ér majd véget. A tervezett nagy ívű történelmi korkép a magyarság korai korszakának kiemelkedő személyei köré csoportosítja mindazokat az ismereteket, amiket minden magyar iskolásnak kötelező olvasmányként kellene tudnia. A történelmi gyökereket jelentő hun korszak után a honszerzés, majd a keresztény államalapítás jelenti azt a három nagy állomást, sorsfordító eseményét, ami napjainkig meghatározza a magyarság létét.

A könyv kapható a Gyepűben 15 % kedvezménnyel!

a-pozsonyi-csata

A pozsonyi csata

A könyv kapható a Gyepűben 15 % kedvezménnyel!