Dr. Cey-Bert Róbert Gyula (1938- ) a szimbolikai értékek kutatójaként vált nemzetközileg elismertté. Ő a világ egyik első számú szaktekintélye a gasztronómia és a borok történetének szimbolikai kutatásában. Mindemellett történelmünk, és azon belül a magyar ősvallás elhivatott kutatója, évtizedek óta foglalkozik népünk eredetének megismerésével és megismertetésével. Kutatásai hitelességéhez még az ókínai, ótörök, mongol és szanszkrit nyelvet is elsajátította, hogy eredetiben tanulmányozhassa a legrégebbi feljegyzések szövegeit. Vizsgálódásai eredményeképpen arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok a turulsólyom népeihez tartoznak, a mai Mongólia területén éltek és a törökökkel egyetemben a hunok egyik ágához tartoztak. E témában végzett kutatásainak összefoglalója a „Hun-magyar ősvallás” című munkája.

A „Hun-magyar ősvallás” című könyv őseink hitvilágának teljesen újszerű elemzését nyújtja, a tudományos és köztudatban szereplő ismereteket részben vagy teljes egészében cáfolva. Az egyistenhitű magyar ősvallást ősi hun gyökerekre vezeti vissza. A szerző a magyar ősvallás gyökereinek feltárása céljából a Távol-Keleten, Délkelet-Ázsiában, Tibetben, Mongóliában, Ujgúriában, Kínában és Japánban kutatta azokat a régészeti leleteket, melyek kapcsolatba hozhatóak a lovaskultúrák történelmi hagyatékával és a magyar ősi vallási értékekkel. A lovaskultúrák vallása három alapvető értékrendre épült: az istenfogalomra, a világfa jelrendszerére és a táltos kapcsolatteremtő képességeire.

„Az ókorban a mai magyarság távoli ősei a lovaskultúrájú népek nagy családjához tartoztak. Az ősi kultúrákban a világfa jelképezte a földi élet istenközelségbe törekvő vágyait és hajtásait. Mélyre nyúló gyökereivel viszont a föld alatti világgal való kapcsolatokat idézte fel. A fa törzsével, ágaival, gyökereivel az égi, a földi, a föld alatti világgal való kapcsolatkialakítás lehetőségének jelképes értékévé vált. A fa világszinteket összekötő jelképes jelentésében a lovaskultúrák népei, így magyar őseink is a világmindenség isteni rendezési elvét látták.” – írja könyvében a szerző.

A magyar ősvallás alapja tehát a világfa szimbólumrendszerében gyökerezik, s a világfa világmindenséget összekötő (égi, földi és földalatti világ) ősi hittételének részletes rajzát nyújtja a „Hun-magyar ősvallás” című mű.

Cey-Róbert Gyula munkája hiánypótló mű, mely bár vitára késztethet, de kitűzött célját mindenképpen eléri: a magyar mítoszok, legendák értelmezését adja minden érdeklődő olvasónak. „Tanuljuk meg tisztelni őseinket, múltunkat és általa önmagunkat, mert a próbát csak kemény tudatú emberek, népek állják. Amilyenek őseink voltak.” (Cey-Róbert Gyula).

Cey-Bert Róbert Gyula: Hun-magyar ősvallás c. könyve kapható a Gyepűben!