David C. Korten (1937- ) amerikai közgazdász, író, politikai aktivista. David C. Korten egyik azon közgazdászoknak, akik gyanakvóan és kritikusan figyelik a liberalizációs folyamatokat és alternatív válaszokat keresnek a globalizáció kihívásaira.

A „Tőkés társaságok világuralma” című munkája örökérvényű, időszerű olvasmány, a világban – így Magyarországon is – uralkodó globális világrend ideológiáját boncolgatja. David C. Korten jelen korunk és az elmúlt évek társadalmi-gazdasági visszásságait elemzi, de rávilágít a megoldási lehetőségekre is. Részletes tényadatokra épülő elemzéseken keresztül mutatja be a gazdasági globalizáció történelmi hátterét, mozgalmi taktikáját, eszmekörét és terjeszkedésének stratégiáját, valamint hosszú távon tarthatatlan voltát. Hibátlan okfejtéssel mutat rá káros hatásaira, valamit felszínre hozza a társadalmi, gazdasági és politikai válság mélyebb okait.

Bemutatja, hogy a hatalom maroknyi tőkés társaság, multinacionális vállalat és pénzügyi intézmény kezében összpontosul, rövid távú nyerészkedésre törekvő érdekeikkel egyetemben. Mára a hatalmas méreteket öltött vállalatóriások, részvénytársaságok nagyobb gazdasági hatalmat képviselnek, mint akár az egyes országok önnön kormányai és a nemzetgazdaságok. Érdekeik, nyerészkedésük fő képviselőjeként a Világbank, a Valutalap és a WTO lép fel, melyek az adósságcsapdába jutott országok kormányait saját számukra kedvező átalakításokra kényszerítik. A multik és pénzügyi hatalmak nyerészkedése szemben áll az igazi emberi érdekekkel és értékekkel, s mind emberi, mint társadalmi, mind környezeti hatásai pusztítóak.

David Korten „Tőkés társaságok világuralma” könyvében a mindezekre való rávilágítás mellett vázolja a megoldáshoz vezető lépéseket is. Véleménye szerint a teendő a multinacionális vállalatok jogkörének szűkítése, az állam nagyobb szerepvállalása és a civil társadalom gazdasági erejének növelése. A gazdasági élet súlypontját el kell tehát vinni a gazdasági globalizációról. Véleménye szerint a gazdaságot és a politikát úgy kellene átalakítani, hogy megszűnjön a piac uralma, és a kormány hatalmát a civil emberi társadalom kontrollálhassa. Felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékének élhető életéért, nem hagyhatjuk az adósságterheket kezeletlenül.

D.C. Korten: Tőkés társaságok világuralma c. könyve kapható a Gyepűben!