De mi kelthette fel a szerzőnek a figyelmét ennyire? Mi lehet ennyire érdekes egy betelepedett osztrák-német család történetében? Ebből a történelmi esszészerűen megírt családregényből kérdésünkre választ kapunk.

A regény a 18. század közepétől a 20. század elejéig végigköveti a Maderspach-ok történetét. Régi bányamesterek és mai mérnökök, egykori szabadságharcos tisztek és jelenkori megyei közgyűlési tagok, réges-régi kemény katonák és nem kevésbe kemény mostani „civil társadalmi aktivisták”. Egytől-egyig Maderspachok , ugyanazt és ugyanúgy teszik.

A Maderspach család az 1700-as évek első felében érkezik Magyarországra, a török hódoltság után elnéptelenedett területek betelepítésének első hullámával. Már több nemzedék óta a bányaiparban dolgoznak: bányamesterek, üzemvezetők, de akad közöttük bányamérnök is. Az 1800-as évek elején kiépítik Ruszkabányán azt a vasgyárat, amely a reformkor egyik legmodernebb és legjelentősebb ipari létesítménye lesz. A lugosi Temes-szakaszhoz megtervezik és elkészítik az ország első, akkoriban világszabadalomnak számító úgynevezett vonórudas ívhídját, majd nemsokára a herkulesfürdői Cserna-hidat, 1842-ben pedig a karánsebesit. Jó kapcsolatot ápolnak Széchenyi Istvánnal is, és hajszálon múlik, hogy végül nem ők tervezik a Lánchídat.

Részt vesznek a szabadságharcban is. Hivatásos katonaként is. Nagy érdemük, hogy a Ruszkabányai gyárat fegyvergyárrá alakítják, ami igen nagy segítséget jelentett akkor a függetlenségükért harcoló magyaroknak. A Maderspach család annyira megbízható, hogy Bem tábornok náluk tölti utolsó magyarországi éjszakáját.

A család talán legnevezetesebb tagja Maderspach Viktor, akiről valóban el lehet mondani, hogy harcolt Tűzzel-vassal a hazáért. Ő a legújabb kori magyar történelem egyik legismeretlenebb nemzeti hőse.

Ez a népes família tagjai, nemzedékeken át építették, tűzzel-vassal védték új hazájukat. Magyarrá váltak. Ahogy a könyv előszavában Hornyik Miklós megfogalmazza” magyarrá válni nem vér és származás, hanem szinte egyes-egyedül morál, lélek és világkép kérdése.”

Engem, bevallom, mélyen megindított és felkavart a három évszázadon átívelő, megragadó, csodásan szép Maderspach-történet, boldog vagyok, hogy írhattam róluk.”- a szerző.

A Tűzzel-vassal c. könyv most 50%-os kedvezménnyel kapható a Gyepűben!