A legenda latin eredetű szó, a latin legere (olvasni) igéből származik és szó szerint olvasmányt, elolvasandó dolgot jelent. A műfaj alapját azok a vallási tárgyú iratok képezték, amelyek általában egy vallási szempontból fontos személy (szent, mártír, pap, vallásalapító) életéről, egy szent hely, templom, ereklye, ünnep keletkezéséről szóltak. Szűkebb értelemben az a középkori műfaj, mely keresztény szentek életét mondja el, és annak bebizonyítására hivatott, hogy az illető személy méltó a szentté avatásra. Ennek megfelelően a legendák fő eleme a csodatételek és a szent erények felsorolása, s ezek által céljuk a legfontosabb erkölcsi tanítások, példák bemutatása.

Napjainkban a legenda kifejezést használjuk még a nem bizonyítható, de nagy populáris hatást kiváltó, félig valós történetek megjelölésére is.

A legendák egy része mondának is mondható. A monda epikus népköltészeti műfaj, alapja valós jelenség, de csodás elemekkel beszél az illető helyhez, személyhez, jelenséghez fűződő hiedelmekről. Elsősorban történeti hagyományokat dolgoz fel, rokon a mesével és a mítoszokkal is.

A különböző nemzetek legenda- és mondakincsét jellemzően a 19. században kezdték el gyűjteni, feldolgozni, esetenként kiegészíteni. Benedek Elek és Fazekas Balázs is összegyűjtött már munkássága során és jelentett meg műveiben székelyföldi legendákat, mondákat, mégis Erdélyről nem ez az első dolog, ami bárkinek is eszébe jutna.

Székelyföldi Legendárium

Székelyföldi Legendárium

A „Székelyföldi Legendárium” című könyv egy rajzos gyűjtemény, mely 155 mondát és legendát foglal magába. Hiánypótló alkotás ez, hisz ennyire összeszedetten, egy csokorba gyűjtve ilyen jellegű legendárium még nem készült. Tartalmilag és földrajzilag összekapcsolódó mondákat „egyben” olvashatunk benne, pl. a Szent László legendakör valamint népmondai változatok tekintetében az olvasó nyomon követheti a különböző székelyföldi falvakban felbukkanó mondákban Szent László székelyföldi vonulását.

A „Székelyföldi Legendárium” könyvnek és a hozzá kapcsolódó térképnek köszönhetően az erdélyi mondák és legendák újra a köztudatba kerülhetnek, s mindenki számára hozzáférhetővé válnak.

„Régebb ezeket a legendákat, történetecskéket, eseményeket azért mesélték, cirfritották, szépítették, hogy az embernek erőt adjanak ahhoz, hogy megvívja a maga kis harcait” – írta Böjte Csaba a könyv ajánlójában.

A Székelyföldi Legendárium c. könyv a hozzá tartozó térképpel megvásárolható a Gyepűben!