Grandpierre Attila (1951- ) csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa, író, költő, zenész, énekes (a Vágtázó Halottkémek, Vágtázó Csodaszarvas együttesek alapítója), a közismert történész, magyarságkutató Grandpierre K. Endre fia. Édesapja szellemisége és nevelése rányomta bélyegét fia írói munkásságára. Grandpierre Attila irodalmi pályafutását költőként kezdte, de ismertté a történelem fehér foltjainak megrögzött kutatójaként és a természettudományok, különösképpen a csillagászat területén végzett munkássága által vált. Fő természettudományos kutatási területei: a naptevékenység eredete, a Nap élő vagy élettelen természete, a Világegyetem élő természete, komplexitás-elmélet, elméleti biológia, a fizika, a biológia és a pszichológia első elvének egységes elmélete, az élet komplexitási mérőszámainak elmélete, a természettudomány egységes elméletének megalapozása, az Ember és a Világegyetem kapcsolatának kutatása. Ezekben a témákban több mint 350 tanulmánya és féltucat könyve jelent meg.

2012 októberében látott napvilágot a Titokfejtő Könyvkiadó gondozásában „Az Élő Világegyetem Könyve” című sikerlistás kötetének második kiadása. Az első kiadás tíz évvel ezelőtt, 2002-ben jelent meg, s az eltelt évtized során bebizonyosodott, hogy van kereslet a természetes világszemléletet előtérbe helyező írások iránt. A szerző többszörösen átdolgozott könyvének újjászületése az idén megjelent második kiadás.

Grandpierre Attila így vall munkájáról: „Az Élő Világegyetem Könyvével nemcsak a Világegyetem élő természetét szeretném bemutatni, a józan ész, a szemléletes gondolkodás és a legújabb tudományos eredmények révén bizonyítani. Szeretném az élővilágtól gondolkodásban, lélekben túlságosan elszakadt, elidegenedett mai emberiség eredeti életerejét is feléleszteni. Jó lenne a Természet életerejével egylényegű eleven emberi életerőt visszavezetni kultúráink és társadalmaink vérkeringésébe. Szükségünk van a Világegyetem kozmikus-természeti-emberi életerejére a mai elembertelenedett társadalmak újra emberivé formálásához.”

Grandpierre Attila felfedezései beigazolódtak az eltelt évek során, s nemzetközi sikerét jelzi, hogy 2011-ben fél évig a kaliforniai Champman University vendégprofesszora volt.

Könyve átdolgozott kiadása lényegesen új tudást nyújt még azok számára is, akik olvasták az előző változatot. „Az Élő Világegyetem Könyve” című kötetében kirajzolódó egységes kép még jobban megvilágítja, hogyan fedezhetjük fel magunkban a Világegyetem hajtóerőit és hogyan ébreszthetjük fel a bennünk lappangó életerőt.

Grandpierre Attila megismerteti olvasóit könyvében a Nap szerepével életünkben és a Föld világával, benne például a kozmikus körfolyamatokkal, az időjárás természetével. Magával ragadóan írja le a Nap életjelenségeit, a tudományos fejtegetések már-már egy kalandregény izgalmával vetekszenek. De keveredik eszmefuttatásaiban a természettudomány és filozófia is. Művében egységes, hogy keményen bírálja a materialista irányzatokat. Tudományos igényességgel megírt könyve olvasóbarát, érthető megfogalmazásban tárja elénk az ismereteket.

Az Élő Világegyetem eszméje tulajdonképpen egy kitörési lehetőség a beszűkült, anyagias világlátásból, hogy ráébredjünk a természetet átható teremtőerő mibenlétére. Mindez felszabadítólag hat a csalódottsággal teli emberiségre, lehetővé teszi lelki-szellemi épségünk, józan ítélőképességünk visszaszerzését.

Paul Couderc csillagász is kimutatta, hogy a csillagászat nevelő hatása óriási, hisz az ember legmagasabbrendű adományait tartja befolyása alatt, mint az esztétika, a képzelet, az értelem és a szellemi törekvések. A világmindenség elmélete az új szellemi felkészültség kialakulását irányítja, ezáltal válik a csillagászat az emberiség tanítómesterévé a gondolkodásban, s az elme fokozatosan egyre érettebbé lesz, s fejlődése során alapvető elgondolásai, célkitűzései, sőt működésének törvényei is megváltoznak. Mint ahogy Paul Couderc a Léon Brunschwicg szállóigéje is alátámasztja: „A Világmindenség igazsága vezet a szellem igazságához”.

Grandpierre Attila „Az Élő Világegyetem Könyve” című műve a szellem felszabadulását reméli az emberekben a világképünk megváltozása révén. A világkép ugyanis a világról szerzett tudásunk és az életről alkotott felfogásunk összessége. Ennek a tudásnak a gyarapításához járul hozzá a szerző munkájában.

Az Élő Világegyetem Könyve” című kötet első kiadásának folytatása volt az „Életünk és a Mindenséget átható Rend” című írása, melyben életünkre, életvezetésünkre alkalmazva mutatja be  „Az Élő Világegyetem Könyve”-ben leírtakat.

Grandpierre Attila: Az ÉLő Világegyetem c. könyve 15% kedvezménnyel kapható a Gyepűben!