Grandpierre Attila (1951- ) csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa, író, költő, zenész, énekes (a Vágtázó Halottkémek, Vágtázó Csodaszarvas együttesek alapítója), a közismert történész, magyarságkutató Grandpierre K. Endre fia.

Fő természettudományos kutatási területei: a naptevékenység eredete, a Nap élő vagy élettelen természete, a Világegyetem élő természete, komplexitás-elmélet, elméleti biológia, a fizika, a biológia és a pszichológia első elvének egységes elmélete, az élet komplexitási mérőszámainak elmélete, a természettudomány egységes elméletének megalapozása, az Ember és a Világegyetem kapcsolatának kutatása. Ezekben a témákban több mint 350 tanulmánya és féltucat könyve jelent meg.

“Életünk és a Mindenséget átható Rend” c. könyvében a szerző a kozmikus világrendben keresi az ember helyét, s csillagászként mélyebben belelát a természet titkaiba. Hogyan is kellene élnünk a Világegyetemben, amelyben feltehetően csak mi vagyunk öntudatos lények, s amelyben rajtunk kívül még Isten sincs (helyette ott a Természet, mint a legfőbb létező). Csillagászati tudását bevetve ismerteti lehetőségeinket Grandpierre Attila. Minden égitest élő, minden értünk létezik, minden megszemélyesített. A Nap fényének biológiai hatása tagadhatatlan, a csillagos ég már csak látványával is kellemes foglalatoskodást nyújt az éjszakai eget kémlelők számára. Rakjunk hát rendet lelkünkben és próbáljunk meg harmóniában élni a Kozmosszal, hiszen igazán részei vagyunk. Gondolkodásmódunkkal is forduljunk az Univerzum felé! Oly szép hinni abban, hogy élhetünk értelmesen is egy igazságos világ égboltja alatt. Érdekes kontraszt, ahogy csillagászati elemekkel átszőtt könyvében a Tejútrendszer, a Naprendszer, a föld, élővilág mellett a magyar nemzet felemlegetése is megtörténik. A könyv soraiból visszaköszön Grandpierre Attila világkép- és világértelmezése: miben látja a hosszú távú boldogság titkát, az üdvözülés elérésének útját, az önmegvalósítást, milyen szerepet játszik Isten az életünkben, miben áll örök emberi lényünk, mi adja emberi méltóságunkat, „Ki vagyok Én?” és még sorolhatnánk azoknak a mindenkit érdeklő kérdéseknek a sorát, melyekre a szerző választ keres és megoldást nyújt könyvében. Grandpierre Attila – aki a kozmikus rend szószólója – könyvével azt kívánja elősegíteni, hogy olvasói megtalálják az összhangot a világegyetem és fizikai, biológiai és tudati tényezők között.

„Gyermekként olthatatlan vágyat érzünk arra, hogy minden bogarat, fűszálat, kavicsot, falevelet alaposan megszemléljünk, valamennyi kérdésünkre választ kapjunk. Felnőttként miért kellene feladnunk velünk született, szenvedélyes érdeklődésünket a kitágult világ, a Mindenség titkai iránt? Ha feladjuk életünk kiürül, és egy nap arra ébredünk, hogy nem a saját életünket éljük. Személyes életerőnk az egész Mindenséget átható rendből ered. Lényünk egészségre (Egész-ségre), épségre törekvése köldökzsinórként a Mindenséghez köt bennünket. Szeretnénk megőrizni gyermekkori épségünket, kíváncsiságunkat, de nem találjuk a módszert, amivel a mai feszített világban fenntarthatjuk kapcsolatunkat a Mindenség rendjével. Könyvünk megfogalmazza, mi az ember lényege, miben áll az örök emberi és melyek a világot irányító örök törvények. A Mindenség törvényei összhangban kell álljanak egymással, mert a világ Egy. Könyvünk alapos és részletes segítséget ad ahhoz, hogyan építhetjük fel emberi jövőnket a mai viszonyok között.” (Barnus Könyvkiadó).

Grandpierre Attila az Életünk és a Mindenséget átható Rend c. könyve kapható a Gyepűben!