Grandpierre Attila (1951- ) csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa, író, költő, zenész, énekes (a Vágtázó Halottkémek, Vágtázó Csodaszarvas együttesek alapítója), a közismert történész, magyarságkutató Grandpierre K. Endre fia. Édesapja szellemisége és nevelése rányomta bélyegét fia írói munkásságára.

Fő őstörténelmi kutatási területei: a Kárpát-medence és az eurázsiai síkság népeinek őstörténelme, műveltségtörténelme, az emberiség őstörténelme, az őskor tudománya, filozófiája, művészete, a „mágikus gondolkodás” (Grandpierre K. Endre által felfedezett és meghatározott) fogalma és kutatása, a mágusok szerepe az őstörténelemben, a székelyek őstörténelme, ősi ünnepeink feltárása, társadalomelmélet, az őskor és az ókor oktatási rendszerei. Ezen témákban több mint 50 tanulmánya és 5 könyve jelent meg.

A „Királyi mágusok ősnépe a magyar” c. könyv  mottója: „A felemelő örömet adó tudás a legfőbb ajándék, amivel ember rendelkezhet.” A mágusok az emberiség történelmének kulcsszereplői. Ez a könyv a mágusok történelemben játszott szerepét ismerteti, valamint az „EGY” őseszméjét, a magyar nemzeti jelképek eredetét. Ennek fényében a magyarság az emberiség névadó népe, a bölcsek népe, azé a bölcsességé, amitől a Homo Sapiens, a Bölcs Ember bölcs. Régi időkben a bölcsség a mágusok tudását jelentette, s bepillantani a mágusok bölcsességébe nem akármilyen élmény. Ezt nyújtja könyvével a hétköznapi ember számára is Grandpierre Attila.

Mint a könyv címe – „Királyi mágusok ősnépe a magyar” – is jelzi, a mű középpontjában a magyarság és az emberiség jövőjének kulcskérdése áll: miféle erőnek köszönhető az emberi öntudat megszületése? A választ az ősidők rendkívüli népe, a királyi mágusok népe, azaz a magyar nép különleges nemzetségcsaládja hordozza. Nemzeti jelképeink természettudományos világképe a királyi mágusok jelképekbe foglalt testamentuma. A királyi mágusok adták az ősidők magyar napkirályait, feladatuk a Föld népeinek védelmezése volt, ami az ősi magyarság kultúrájának múltját igazolja. Grandpierre Attila bemutatja az első emberiséget felemelő napkirályság, a mágusok és az ősi magyarság kultúrájának az emberré válás korszakáig visszanyúló múltját igazoló érveket és tényeket. A Világmindenség emberi alkotóerőinek felismerése teszi lehetővé az életbarát és ember-segítő társadalmak megszületését, az őstörténelem visszaszerzését, a népek szövetségét és az emberiség újjászületését.

„Nincs megoldhatatlan kérdés. Minden problémának oka van. Ha az okot felismerjük, a problémát gondolatban megoldhatjuk. Ha gondolatban már megoldottuk a problémát, olyan gondolati okokat létesíthetünk magunkban, amelyek képesek elménket és mások elméjét a probléma gyakorlati megoldására alkalmassá tenni.” (Grandpierre Attila)

Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a magyar c. könyve megvásárolható 10% kedvezménnyel a Gyepűben!