Grandpierre K. Endre (1916-2003) író, költő, történész, magyarságkutató. Irodalmi pályafutását költőként kezdte, de ismertté a történelem fehér foltjainak megrögzött kutatójaként vált. Többek között neki köszönhető, hogy bebizonyosodott a magyarság Kárpát-medencei őshonossága, valamint, hogy az ősgeszta mindenki számára olvashatóvá válhatott. Miután az 1970-ben kiadott „Fekete hóesés” című könyvében körüljárta, hogy Zrínyi Miklóst nem egy vadkan, hanem egy felbérelt orgyilkos ölte meg, azaz hatalmi háttérerők, politikai gyilkosság áldozata lett, minden műve tiltólistára került.

A Történelmünk központi titkai c. könyvében azt taglalja, hogy miként tudósít Anonymus gesztája a Kárpát-medencében élt szlávokról, foglalkozik Árpád fejedelem halálával, azzal, hogy hol található a magyar őshaza, valamint a magyar ősvallás történelmi alapjait elemzi. Külön fejezet szól a magyar ősvallásról, illetve arról, hogy a magyarok milyen körülmények között vették fel a kereszténységet.

A szerző fia, Grandpierre Attila csillagász, író, költő, a fizikai tudományok kandidátusa, ismert zenész, a Vágtázó halottkémek mágikus népzenét játszó együttes énekese a könyv előszavában az alábbiakban ismerteti a kötetet: „Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak.  A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött.  Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyv alakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdéseiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított. Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul  küzdeni a magyar történelem  feletti önrendelkezés visszaszerzéséért, ez a könyv lesz jövőnk legfontosabb alapműve, a magyarság legnagyobb szellemi kincse.”

Grandpierre K. Endre könyvében következetes vaslogikával ad választ a több mint ezer éve a magyarságot érő csapásokra, leleplezve azok mibenlétét, történelmünk központi titkait, így megkezdődhet az ellenük való védekezés is, valamint rámutat, hogy az emberiség évezredek óta rossz irányba tart, s hogyan zökkenthető helyére – történelmünk ezer éven át a köztudatból kiiktatott központi titkainak feltárásával –, a helyes útra. A kötet erőteljes történelemszemléletével feltárulnak szemünk előtt a magyarság és az emberiség évezredes, máig rejtélyes alapkérdései, s a szerző útmutatást nyújt a jövőre nézve is. A könyv olyan kérdéseket világít meg elfogulatlanul, amiket ezelőtt senki nem vetett még fel. Például kifejti, hogy I. István király apja, Géza fejedelem alatt hogyan győzték le „a titkos diplomácia fegyvereivel” a magyarokat, miután katonailag nem sikerült a nyugati hatalmaknak alávetni őket, s aminek következtében a pápa és a német-római császár 973-ban a quedlinburgi szerződéssel 12 magyar főurat „árulásra bírt rá”, megpecsételve Magyarország sorsát. A szerződésben vállalták az idegen hatalom szolgálatát, a keresztény hittérítők behívását, amivel nemzeti szervezetéről, szokásjogáról és szabadságáról mondott le a magyarság.

Csodálattal, elismeréssel tartozunk Grandpierre K. Endrének munkájáért. Történelmünk eddig eltitkolt eseményeinek feltárásával bebizonyította, hogy Ő korunk legkiválóbb történelmi oknyomozója.

Végezetül álljon itt Grandpierre Attila nyilatkozata apja könyvéről: „Ez egy forradalmi könyv. Ez az első igazi, forradalmi könyv az emberiség életében. Úgy dönti meg a tabukat, mintha sohasem lettek volna, azzal, hogy kimutatja képtelenségüket, valótlanságukat. És eközben kigyújtja bennünk egy igazabb élet áramköreit.”

Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai c. könyv 10% kedvezménnyel kapható a Gyepűben!