Az erdélyi származású Maderspach Viktor (1875-1941) mérnök, sportoló, katona, vadász, író, kiváló hazafi, mondhatni megannyi területen volt jártas és elkötelezett, míg élt.

Hajdanán hatalmas erdélyi birtokok ura volt, Zsil völgyének vidéke, Retyeza és a Páreng-havasok jó része tartozott a Maderspach-birtokhoz. Itt szívta magába a természet szeretetét, s tanulta meg mit jelent elkötelezett hazafinak lenni.

Személye a XX. század egyik méltánytalanul háttérbe szorított alakja, holott nagy nemzeti hőseink egyike volt. Az I. világháború idején önként jelentkezett harctéri szolgálatra, s kezdetben a huszárezred tisztjeként, majd főhadnagyként a zászlóalj parancsnokaként szolgálta hazáját. Maderspach Viktor mindhalálig elkötelezett volt hazája iránt, katonaként kitartóan és megalkuvást nem ismerve, elszántan vette fel a harcot az ellenséggel. 1916 nyarán amikor Románia megtámadta Erdélyt, mint Erdélyt kiválóan ismerő hazafi önkéntes katonákból toborzott vadászezredével felvette a harcot a betolakodók ellen. Mindenre elszánt csapatával sikeres akciók tucatjait tudhatta a háta mögött, s hadvezetése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az oláh hódítókat visszaszorítsák Erdélyből, majd Bukarest elfoglalása után egészen a Fekete-tengerig üldözték az ellenséget.

Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig” című könyvében így vall elkötelezett harciasságáról: „De tulajdonképpen miért is akarok megütközni az ellenséggel? Nincs határozott parancsom, mely kényszerítene rá. […] az igazi ok: a „szent gyűlölet” volt.”

Maderspach Viktor „Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig” című könyvében kendőzetlenül számol be személyes élményei nyomán ezen időszak történeti valóságról, az oláhokkal szemben vívott háborús élményeiről.

A könyv a ’30-as években igazi közönségsiker volt, hét kiadást ért meg, azonban 1945 után a kommunista rezsim „jóvoltából” tiltólistára került. Több évtized kihagyás után 2007-ben jelent meg újra a kötet, s napjainkban ismét elérhető egyes könyvesboltok kínálatában.

A „tiltott könyvként” megbélyegzett kiadvány ízig-vérig magyar, hazafias szellemiségű. Maderspach Viktor a román haderővel szemben vívott eseményeket ábrázolja hihetetlen képi megjelenítéssel, ámde kendőzetlenül, a rideg valóság bemutatásával. Személyes tapasztalatai első kézből tárják az utókor elé hogyan is zajlott a románok Erdélyre törése, s mi lett a harcos összecsapás kimenetele. Az ütközetben általa vezetett osztagot az ellenség „Oláhölő” néven emlegette, köszönhetően számos sikeres ütközete és elejtett foglyai számának. Hadvezetése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország területéről a románokat kiszorítsák.

Maderspach Viktor „Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig” könyvből számos rafinált taktikára is fény derül, hogyan játszotta ki Maderspach és osztaga ellenfeleit a harc közbeni szituációkban. Ilyen helyzet volt az is, amikor tökéletes oláh tudását segítségül hívva egyedül lovagolt az oláhokkal megegyező egyenruhában a román vonalak mögé, s román futárnak adva ki magát számos felderítési feladatot tudott teljesíteni. Amikor fogságba eset, rafináltan, ellopott román egyenruhában szabadult meg.

Maderspach Viktor beszámol könyvében a háború utáni veszteségeiről is, értékeinek java, könyvtára, vadászlakja mind-mind az enyészetté lett, de számára szeretett lova, Vitéz elvesztése a legnagyobb fájdalom. Trianon után kényszerűen román állampolgárrá vált, ám idegen földön is hű maradt szülőföldjéhez. Természetesen azonnal körvadászat indult ellene: állandó megfigyelés, zaklatások, kisebb elzárások, sorozatos provokációk kísérték életét, mígnem kapcsolatai révén hazatért Magyarországra. E kalandos hazatérés történetét „Menekülésem Erdélyből” című könyvében örökített meg.

Maderspach Viktor élete hátralevő részében is számos ütközetben bizonyította helytállását, megalkuvást nem ismerve és mindenre elszántan küzdött a magyarságért. Ezen ütközeteket is történelmi könyvekben tárta az olvasóközönség elé.

A halál 1941-ben érte utol, Cinkotán, az Ilona-telepi temetőben helyezték nyugovóra.

Az „Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig” című nagysikerű könyv kötelező darabja az erdélyi történelem iránt elhivatott olvasók könyvtárának. Hiteles története az 1916-os erdélyi román betörésnek, így az olvasmányos írás értékes forrásanyagául szolgál az I. világháború természetrajzát vizslató történeti kutatásoknak. A borzalmakon túl a világháború lehetséges pozitívumaira is rávilágít.

Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig c. könyve 15% kedvezménnyel kapható a Gyepűben!