Dr. Obrusánszky Borbála történész-orientalista, keletkutató. Tanulmányait itthon és Mongóliában végezte, ahol felfigyelt a magyar és mongol nép története, kultúrája közötti hasonlóságokra. Több tanulmányúton vett részt Mongóliában és Kínában, ahol a hunok örökségét gyűjtötte össze, helyi kutatókkal konzultálva. Fő kutatási területe őseink, a szkíták és hunok történeti kérdéseinek tanulmányozása. Nagy hatással volt munkásságára Turi József turkológus történész 1896-os cikksorozata, mely keleti források alapján mutatott rá arra, hogyan kapcsolódik össze a hunok és magyarok története a kaukázusi régióban. Turi József eredeti források alapján követte végig a magyarok útját Árpád bejöveteléig, azaz a honfoglalásig, s munkásságának nagy jelentősége van a magyar őstörténet XIX. század második felében napvilágot látott elméleteinek helyreállításában. A XIX. század végi finnugor nyelvészeti elméletek ugyanis nélkülözték a tudományos megalapozottságot, s tévútra vittek a magyarság igazi történetének megismerésében. Obrusánszky Borbára ezen a vonalon folytatva kutatásait sokat tett le az asztalra annak tisztázására, mi is történt népünkkel a Kárpát-medencében.

A 2011-ben napvilágot látott „Szkíta-magyar múltunk ragyogása” könyvvel Obrusánszky Borbála célkitűzése volt a magyar őstörténet igazi szálainak ismertetése, a régi, finnugrista dogmák lerombolása. Jelen munkájában a szerző felvillantja az elmúlt néhány év legújabb régészeti és történeti felfedezéseit, a keleti kutatók műveit, rávilágít a magyar őstörténet néhány fontos alapkérdésére, a magyarság ősi, kaukázusi szkíta és hun kapcsolatára. Obrusánszky Borbála könyvéből az is kiderül, hogy ősi civilizációnk kihatott az antik görög és mezopotámiai hitvilágra.

A szerző a könyv megírásánál támaszkodott az elmúlt évszázad nemzetközi szkítakutatására is: orosz és nyugati régészek gazdag kurgánokat tártak fel Ázsia szívében, a Tarim-medencében a kínaiak különleges múmiákra leltek, de a Fekete-tenger környékéről és mezopotámiai térségéből napvilágot látott gazdag régészeti leletekre is éppúgy kiterjed a figyelme. A felbecsülhetetlen értékű szkíta kincsekben a magyarság régi hitvilága és népmesekincse köszön vissza. Obrusánszky Borbála szerencsésnek véli, hogy sok kutatót nem akadályozta a sumérokkal és az Indus-völgyi civilizációt létrehozó dravidákkal való rokonságának vállalásában a XIX. században futószalagon gyártott indoeurópai vagy éppen finnugor nyelvészeti elméletek.

Obrusánszky Borbála: Szkíta-magyar múltunk ragyogása c. könyve kapható a Gyepűben!