Sebő Ödön (1920-2004) magyar katonatiszt, főhadnagy, 18 évesen korengedménnyel vonult be az 1. budapesti gyalogezredhez, 22 évesen pedig már hadnaggyá is avatták a Ludovika Akadémián. Katonai pályafutását az erdélyi 32. határvadász zászlóaljnál kezdte.

Mindössze 24 éves volt, amikor 1944 őszén a 32. hegyi határvadász zászlóalj embereivel hatalmas túlerő ellen védelmezte a Gyimesi-szorost. Amikor 1944. szeptember 23-án a szovjet hadsereg két helyen, Csanádpalotánál és Battonyánál is átlépte a trianoni magyar határt és a magyar hadsereg rövid elkeseredett csatákban gyors vereséget szenvedett, a 32. hegyi határvadász zászlóaljhoz tartozó hadcsoport a Gyimesi-szorosban és környékén még tartotta magát és védte az ősi határt Sebő Ödön parancsnoksága alatt. A székely katonák annak ellenére, hogy helyzetük kilátástalan volt, emberfeletti erővel harcoltak a hazájukért és vezetőjükért, Sebő Ödönért. Olyannyira hősien és kitartóan küzdöttek, hogy a szovjetek nagy erőket sejtettek Gyimesbükk környékén. Helytállásuk megállította a könnyű átvonulásra számító két szovjet hadsereget és egy lovas hadosztályt. Ezek a gyimesi harcok három hétig eltartottak. A  Gyimesi-szorosból való kitörés után Sebő Ödön a rábízott katonákat állandó harcban, „halálra ítélt zászlóaljként” továbbvezette a Székelyföldön, majd a Felvidéken és Csehországon át egészen Németországig, az amerikai fogságba kerülésig.

A Gyimesi hősies védekezésről és bekerítésből való taktikus kitörésről Sebő Ödön visszaemlékezéseit „A halálra ítélt zászlóalj” című könyvében írta meg. A könyv három kiadást is megélt, mégis ritkaságnak számít, de kínálatunkban megvásárolhatja.

„Aki rászánja magát arra, hogy ezt a visszaemlékezést elolvassa, azt előre figyelmeztetem, hogy a felidézett események már több mint 50 évvel ezelőtt történtek. Az emlékezés ennyi idő után ugyancsak megkopott, és a rendszeres írás megkezdése előtt magam is attól tartottam, hogy nehéz lesz vallatóra fogni a régmúltat.” – írja könyve bevezetőjében Sebő Ödön, de aki végigolvassa a művet igencsak részletes, élményszerű leírást kap.

A könyvet a legjobban maga a szerző tudná bemutatni, így tőle idézünk: „Történetem legfontosabb része a Gyimesi-szorosban végbement harcokról, majd a bekerítésből való kitörésről tudósít. Az ezeréves határnak ezt a szakaszát a 32. hegyi határvadász zászlóalj s ennek mihályszállási és gyimesbükki őrse próbálta megvédelmezni a rázúduló, aránytalanul nagy méretű szovjet túlerővel szemben. A gyimesi harcok három hétig tartottak. A Keleti Kárpátok átjáróiban már augusztus végén (a román átállás után azonnal) betörtek a szovjet csapatok, és áttörés jellegű tért nyertek Gyimestől délre és északon. Gyimes tartotta magát a legtovább. A Gyimesi-szorosból való kitörés után a 22. gyalog tábori pótezred II. zászlóaljának lettem parancsnoka egészen a háború végéig. A rám bízott és a kitörésben részt vevő katonákat továbbvezettem a Székelyföldön, mint a visszavonuló (német és magyar) seregtestek utóvédzászlóalját. Az utóvéd a halálraítéltek életét éli, nap mint nap feláldozva, állandó harcban, harckészültségben, hónapokig leváltás nélkül. Ilyen halálra-ítélt zászlóalj volt a miénk is. Feladatunk az volt, hogy a főerők zavartalan visszavonulása érdekében minduntalan megállítsuk, felfejlődésre kényszerítsük, majd ismét faképnél hagyjuk a túlerőben lévő ellenséget, amely köztudottan nem ejtett foglyokat s amelynek katonái (főleg a gárdahadosztálybeliek) olyan kemény harcosok voltak, hogy inkább meghaltak, de állásaikból nem mozdultak. Az erdélyi és magyarországi harcok után sikerült épségben eljutnunk Szlovákián és Németországon keresztül egészen az amerikai fogságig. Visszaemlékezésem ezeknek az eseményeknek állít emléket.”

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom csíkszeredai szervezete már két alkalommal szervezett „Sebő Ödön emléktúrát” a „Halálra ítélt zászlóalj” hős katonáinak tiszteletére a festői szépségű Gyimesbükkben. Idén, 2012. május 12-13. között Sebő Ödön halálának 8. évfordulójára és a Gyimesi helytállás tiszteletére ismét megrendezésre kerül az emléktúra. A résztvevők megismerkedhetnek a második világháború hős székely katonáinak történeteivel, bejárhatják azokat a területeket, ahol a harcok folytak a Kárpát-medence védelmében.

Sebő Ödön – A halálraítélt zászlóalj című könyve megtalálható a Gyepű választékában!