Akadémikusok szerint a magyar államot Szent István királyunk alkotta, bő ezer éve. Ide teszik a magyar nép/nemzet születésnapját is. Nem akadémikus tudósaink szerint nemzetünk, kultúránk, műveltségünk ennél jóval idősebb.

Van egy nép, van országuk is. Bő 60 éve. A „művelt” világ aggódó, gondoskodó szeme folyamatosan rajtuk. Az elnyomottak, elpusztítottak vére írja történelmének lapjait, mai napig. Nekünk szinte nincs országunk, több mint 90 éve.

De nem erről szól ez a könyv.

A ” SHLOMO SAND: Hogyan alkották meg a zsidó népet? ” című könyve  a zsidóság „kényes kérdéseivel” foglalkozik: a holokauszt, zsidó bel/külpolitika, stb.

A szerző holokauszt túlélő szülők gyermekeként született, 1946-ban. Katonai szolgálatát a hatnapos háború ideje alatt töltötte. 1970-ig a baloldali, anticionista Matzpen Párt tagja. Történészi Phd fokozatát Párizsban szerezte, majd hazatért Izraelbe és a Tel-Avivi Egyetem történelemprofesszora lett. Shlomo Sand könyve tovább gazdagítja a zsidó „mítoszromboló” művek sorát. Húsz nyelvre fordították: a héber, angol, német, francia és orosz kiadás bestseller lett. A könyv Izraelben 19 hétig vezette az eladási listákat. A szerző szerint Izrael fennmaradását csak az biztosítja, ha olyan állammá válik, melynek minden állampolgára -a palesztinokat is beleértve- egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek.

Jelen cikk írója nem történész, azért meri megfogalmazni az alább következő naiv kérdéseket és felvetéseket: mire utalhat ez a furcsa és érthetetlen mondat: hogyan alkották meg a zsidó népet? Egy népet nem megalkotnak, egy népnek (ős)története van, állama van- minimum. Miért nem értjük, hogy egy világhatalmi csoportot nem tudunk- legújabb tendenciák szerint nem is merhetünk- fajként kezelni, holott kevesebb, mint 100 éve éppen hogy ez volt a hivatalos álláspont, hogy  a zsidó szó egy vallási köteléket jelent-e, vagy egy genetikai alapú közösség, hogy lehet hogy a zsidó állam alig több, mint 60 éves, stb.? És, hogy a kérdés naivságán csak pongyolasága tegyen túl: miért nem rohan haza, ebbe a vadiúj hazába, államba a sokezer éves exodusba belerokkant állampolgár?

A könyv olvasása során minden kétkedőt meggyőzően válasz adatik a kérdésekre. A szerző ugyanis, évekkel a könyv magyar fordításának megjelente előtt nyilatkozta, hogy megvárta, míg professzorrá lesz, ezáltal próbálván kevesebb támadási felületet nyújtani támadói felé, nagyobb „akkreditáltságot” kölcsönözni állításainak.

Mindenkinek ajánlott olvasmány, a hatalmas, történelembe visszanyúló, áttekintő mű rengeteg háttéranyaggal és kiegészítő információval mindenki számára, akiben akár csak a cím hallatán fogalmazódik meg a kérdés: tényleg, a zsidó népet úgymond mesterségesen alkották meg?

Hasonlóan tabudöntögető olvasmány annak, aki nem ismerné: Dövényi Nagy Lajos: Tarnopolból indult el.