Tóth István (1892-1964) rajztanár, festőművész, műkritikus. Rajztehetségének kibontakozásban jelentős szerepe volt Kelemen Lajosnak, az Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltárosának (későbbi történettudósnak), ő vonta be Tóth Istvánt a genealógiai, heraldikai (családtörténeti) és címertani munkálatok illusztrációs feladataiba. A későbbiekben kiadványokat illusztrált, de képeslapokon is megjelentek alkotásai. Igazi elismertségét az 1939-ben megjelent „A magyar díszítés alapformái” című könyvének köszönheti.

Tóth István korában a magyar népművészet megbecsülését és terjesztését lelkesen szorgalmazta a „Magyar Nép” című újság, mely a két világháború közötti legnépszerűbb, legnagyobb példányszámú hetilap volt. A főszerkesztő, Gyallay Domokos cikkeikben arra biztatta erdélyi magyar testvéreit, hogy otthon, szövés-fonás, művészi hímzések, varrások, faragás által őrizzék meg népművészeti alkotásainkat. Ehhez hívta segítségül Tóth Istvánt, aki a lap hasábjain képek sorozatában mutatta be a magyar népművészeti munkák díszítő elemeit. Az itt bemutatott heti közleményekből gyűlt össze egy kis könyvnyi, s ezen alkotásokból állt össze Tóth István „A magyar díszítés alapformái” című munkája.

A magyar díszítés alapformái” könyv rendkívül gazdag tartalmával régóta kívánt hiánypótló alkotás volt. A több mint kétszáz oldalon keresztül bemutatott minta-rajz alkotásokat a szerző rövid magyarázó sorokkal látta el. A kötetben a magyar díszítés alapformáinak képi bemutatás a hangsúlyos, a szöveggel szemben. A képek tulajdonképpen önmagukért beszélnek, és a könyv felépítésében is követi a logikát. Az első egyszerű formákból kiindulva egyre gazdagabb mintákat nyújt, majd ezen minták nép általi alkalmazását mutatja be, valóságos néprajzi iskolát kapunk. A magyar népművészet – faragás, hímzés, szövés – gazdag formakincsét tárja az „olvasó” elé. Mindezt teszi jól áttekinthetően, világos vonalvezetésű, pontos rajzok által. Megtalálhatóak benne a különféle magyar vidékek népi mesterségeinek díszítőművészetét képező jellegzetes vonásai.

A nemzetközi divatvilág gyakran merít ötleteket a különböző népek viseletéből, átvéve azok egyes elemeit, motívumait, beépítve az új kor megfelelő trendirányzataiba. Tóth István „A magyar díszítés alapformái” című könyve a magyar népművészet, magyar népviselet hagyományainak megismerésében is segítséget nyújt, s akár a divatvilágban is felhasználhatóak a könyvében bemutatott motívumok.

Tóth István: A magyar díszítés alapformái c. könyve kapható a Gyepűben!