Varga Csaba (1945-2012) írástörténész, magyarságkutató, gondolkodó, író, Balázs Béla-díjas animációs filmrendező, a Varga Stúdió társalapítója. Rendszeresen szerepelt nemzetközi filmfesztiválok zsűrijében, számos film rendezőjeként 50 fesztiváldíj nyertese volt. Mitöbb 1998-ban és 2001-ben Los Angelesben beválasztották a világ legbefolyásosabb animációs filmrendezői közé. Írástörténészi és magyarságkutató munkásságának kiemelkedő területe a kőkor műveltségének, nyelvének, írásbeliségének vizsgálódásai.

Utolsó kötete „A számjelek és a számírás története” című munkája, mely a korábban megjelent „Jel, jel, jel” című könyv társkötete. A „Jel, jel, jel” című munkájával Varga Csaba már forradalmasította a rovásírást, megreformálva az egyetemes írástörténetet. Ezt a kérdéskört viszi tovább „A számjelek és számírás története” című művében.

Varga Csaba könyvében tényekkel igazoltan alátámasztja, hogy a pont-vonal alapú számírás nagyon ősi, már 30 évezreddel ezelőtt is létezett, s mai „arab” jelekkel való számírásunk is ebből ered. Ismerteti könyvében a pont-vonal számírás, mint helyi értékes számírás mibenlétét. Az ősi számjelek: a pont (.), a vonal ( __ ), az erre merőleges vonal ( I ) és a hosszabb vonal ( ___ ) mindegyike a maga helyi értékét jelölte, ezáltal különböző elhelyezésükkel bármely szám leírhatóvá vált.

Az eddig megtalált legkorábbi pont-vonal számjel 30.000 éves lelet, s az azóta eltelt időben mind több és több lelet került elő a számírás használatának bizonyítékaként. Igencsak elgondolkodtató, hogy Egyiptomban a legősibb kezdetektől, Erdély két sóbányájában pedig még a XX. század elején is ezzel a rendszerrel írták a számokat.

A két alapjelből, vonásból és pontból álló írásképet lehet homokba húzni, mint egykoron Egyiptomban, vagy ahogy a mai napig Afrikában. A pontok lehetnek akár kavicsok, kagylók, magok, azaz bármivel jelölhetők. Ez az elmés számolóeszköz abakusz, magyarul számvető formájában is fennmaradt, melyen a drót a vonal, a golyó a pont.

Ez a rendszer volt tehát az egyedüli létező számírás, így írták tehát a számokat a maják, arámok, eszkimók, kínaiak, egyszóval mindenki. Jelképezi ez a műveltségek szellemi összetartozását, s a műveltség töretlen, folyamatos átöröklését.

Varga Csaba levezeti, hogy a mi mai arab számírásunk szintén a kőkori számírásból ered, mely az arabok közvetítésével jutott el hozzánk a vonal számjelek girbe-gurba vonalakká rajzolása által. Két, kb. 15.000 éves lelet is igazolja az etruszk és magyar számrovás jeleinek ősi mivoltát.

Varga Csaba: „A számjelek és a számírás története” című  könyve kedvezménnyel kapható a Gyepűben!